De 'S' van Submissie

De submissive (sub) is de onderdanige en doet wat zijn/haar Dom van hem/haar verlangt. De reden voor een sub om zich zo op te stellen kan voor iedereen anders zijn. Een sub voert de opdrachten van de Dom uit, omdat de Dom dat graag wil. Ook als de Dom niet aanwezig is, zal de sub de opdracht zo goed mogelijk proberen uit te voeren met als doel de Dom tevreden te stellen en/of trots te maken.

Elke opdracht ziet de sub als kans om te bewijzen hoe waardevol de sub voor de Dom is. De sub doet dit altijd geheel  vrijwillig, waarbij het lichaam en de wil van de sub overgeleverd worden aan de Dom. De sub kiest vooraf een stopwoord om de handeling of de sessie per direct te stoppen. De sub moet het vertrouwen in de Dom hebben dat deze dan ook meteen met de handeling zal stoppen of indien nodig de sessie zal afbreken

Het spel kan variëren in intensiteit en in duur van de sessie. Sommige subs willen alleen tijdens een sessie sub zijn. Dit gebeurt altijd op afgesproken tijden en volgens van tevoren vastgestelde regels die de sub en de Dom samen hebben afgesproken. Anderen kiezen ervoor om 24/7 door het leven te gaan als sub. Er zijn geen afgesproken ‘speelmomenten’ en de sub probeert zich volledig te richten op de Dom.

 

Brat

Een brat is een sub die een beetje rebels is. De sub kan de grenzen van de Dom opzoeken door niet te luisteren of te doen wat de Dom van de sub vraagt of door zich te misdragen. De sub wil gedomineerd worden en wordt hier het liefst toe gedwongen door de Dom. De brat zal dit niet doen om de Dom pijn te doen of omdat de sub je niet respecteert. Vaak doet een brat dit om de Dom te laten glimlachen. Niet elke Dom kan hiermee omgaan. 

 

De 9 verschillende niveaus van onderdanigheid

Volgens de website van BDSMenkink zijn er 9 niveaus van onderdanigheid (http://bdsmenkink.nl/?p=63).

 

 1. De totaal niet-onderdanige sub
  De sub is niet geïnteresseerd in dienstbaarheid, nederigheid of het opgeven van de controle. De sub is alleen uit op pijn en/of lust.

   

 2. Pseudo-onderdanige niet-sub
  De sub is niet geïnteresseerd in zelfs maar 'sub spelen', maar wel bijvoorbeeld in het spelen van rollenspellen zoals leraar/leerling scènes, ageplay of 'gedwongen' travestie. De sub bepaalt voor een groot deel zelf wat er gebeurt.

   

 3. Pseudo-onderdanige die sub speelt
  Deze sub houdt ervan om sub te spelen en houdt ervan om zich in sommige gevallen ondergeschikt te voelen. Soms zal de sub zich 'gebruikt' willen voelen om te voldoen aan het sadisme van de Dom.

   

 4. Echte onderdanige, niet-sub
  De sub geeft werkelijk de controle op, slechts tijdelijk en binnen de vrijwillig overeengekomen grenzen, maar krijgt zijn/haar grootste voldoening door het uitvoeren van aspecten van onderdanigheid. Anders dan te dienen of gebruikt te worden door de Dom.

   

 5. Echte onderdanige die sub speelt
  De sub geeft werkelijk de controle op en krijgt de grootste voldoening door het dienen van of gebruikt te worden door de Dom. Dit echter alleen voor de lol, meestal seksueel gericht.

   

 6. Niet-gebonden korte-termijn, maar meer dan gespeelde semi-sub
  De sub geeft werkelijk de controle op, gewoonlijk binnen de afgesproken grenzen, en wil dienen en gebruikt worden door de Dom. De sub wil zowel praktische (niet-)erotische diensten verlenen, maar alleen als de sub daarvoor in de stemming is. 

 7. Parttime sub
  De sub heeft een voortdurende overeenkomst in een D/s relatie en beschouwt zichzelf als het eigendom van de Dom. De sub wenst de Dom te gehoorzamen en te dienen in alle praktische (niet-)erotische aspecten.

   

 8. Fulltime sub
  Binnen, niet meer dan overeengekomen grenzen/vereisten, beschouwt de sub zich uitsluitend te bestaan voor het plezier en het welzijn van de Dom.

   

 9. Totale sub zonder grenzen
  De sub moet 24/7 klaar staan om zijn/haar Dom te dienen.