Adrie

Ingezonden door Twan

Ik was bijna vergeten welke dame achter deze naam schuilging, maar toen iemand van parenclub Amourette mij door de telefoon vertelde dat zij de dame was die tijdens B’s eerste gangbang in hun parenclub naast mij was gaan zitten, zag ik haar weer levendig voor mij. Volgens mij noemde haar partner zich destijds Michel. Ik herinnerde mij nog dat hij die avond een beetje als een sulletje over was gekomen. Zo had Adrie hem in mijn ogen tenminste behandeld en hij had dat toegelaten.

Ik heb een dame weleens horen zeggen dat ik tot het type man behoor dat zelfs ongemerkt en onbedoeld de aandacht van vrouwen op zich weet te vestigen. Ik heb daar zelf helemaal geen beleving bij. Ik vind mijzelf alles behalve woest aantrekkelijk. Eerder een man waarvan er dertien in een dozijn passen. Volgens de dame van destijds kon juist daar wel eens de sleutel liggen. Ach, ik weet dat niet hoor. Peter vertelde dat deze Adrie dus contact met hem had gezocht, omdat zij wilde weten of Peter mijn telefoonnummer of e-mailadres had.

Peter had beide, maar voelde zich niet vrij om dat zonder ruggespraak met mij aan een vreemd persoon te geven. Daarom wilde Peter eerst weten of ik daar toestemming voor gaf. ‘Ach, waarom niet?' vroeg ik mijzelf af. Ik had destijds van Adrie nu niet direct de indruk gekregen dat zij mij zou willen stalken of anderszins lastig zou gaan vallen. Het minste dat ik kon doen was haar te woord staan. Ik gaf Peter dus mijn toestemming. Ik was het voorval nog niet echt vergeten, maar toen er een paar dagen later ik via een onbekend nummer werd gebeld, moest ik even nadenken voordat ik de link met Adrie kon leggen.

‘Hoi, met Adrie. Weet jij nog wie ik ben?’ Ik verzekerde haar dat dat het geval was. Adrie vertelde dat zij dit soort dingen (?) normaal gesproken nooit deed, maar dat de gebeurtenissen rond B., mij en die ontelbare mannen bij Amourette maar door haar hoofd waren blijven spoken. Zelfs toen nog had het enige tijd geduurd voordat Adrie haar stoutste schoenen aan had durven trekken om Peter te bellen met haar vraag naar mijn contactgegevens. Eigenlijk had Adrie niet verwacht dat zij die gegevens van Peter zou krijgen. Zijn voorwaarde van toestemming vooraf van mij had haar veel gezegd over de discretie.

Adrie bekende op dat moment te ‘shaken van de zenuwen’. Ik probeerde haar te verzekeren dat dat nergens voor nodig was, maar ik was natuurlijk wel erg benieuwd naar de reden van dit gesprek. Toen Adrie vertelde dat het over onze ontmoeting bij Amourette ging, vroeg ik of dat naar aanleiding van de gangbang was? Duidelijk schoorvoetend en bijna hakkelend bekende Adrie dat het daar inderdaad over ging. ‘Wil je daar dan niet liever met B. over praten?’ Ik wist zeker dat B. daar geen enkele moeite mee zou hebben zolang B’s partner daar maar geen lucht van zou krijgen.

'Nee, het ging niet zozeer om de beleving van B.' Juist omdat Adrie zich daar van alles bij voor kon stellen. Mogelijk dat zij later nog wel even met B. wilde spreken. Waar het Adrie om ging was dat zij nu zelf aan het te overwegen was om iets dergelijks op poten te zetten. Nee, niet voor een vriendin, maar voor zichzelf. Zo, het hoge woord was eruit. Adrie wist maar een ding zeker. Namelijk dat ook haar gangbang ooit zou gaan plaatsvinden. Met mijn strakke regie tijdens de gangbang voor B. had ik indruk op haar gemaakt.

Adrie bleek bovendien al snel tegen dezelfde praktische problemen aan te lopen als waar ik eerder mee te maken had gekregen. Daarom had Adrie niets beters weten te doen dan om hulptroepen, in dit geval mij, in te schakelen. Mijn mededeling dat ik voor mijzelf daarom een soort checklist had ontwikkeld, lokte een kreetje van vreugde bij Adrie uit. Ik verzekerde haar dat zij zonder meer van die checklist gebruik mocht maken. Ik zal vrouwen waarschijnlijk wel nooit helemaal in hun gedachtengang kunnen volgen of doorgronden.

Vrouwen lijken soms echt van een andere planeet te komen. Ik was bijna met stomheid geslagen toen Adrie mij vertelde wat bij haar de doorslag had gegeven om mij te benaderen. Dat was namelijk dat ik destijds, terwijl zij op haar buik een man was gaan pijpen, ik bij Adrie niet verder was gegaan dan alleen maar een hand op haar bil te leggen. Terwijl Adrie voor mij voor het grijpen en zelfs letterlijk voor het neuken had gelegen! Juist omdat ik de veiligheid en integriteit van B. had laten prevaleren boven mijn eigen opwinding op dat moment, had ik Adrie daarmee van mijn integriteit overtuigd.

Ik kreeg zowaar een kleur. ‘Beste Adrie, even voor alle duidelijkheid, jij was daar met Michel toch?' Dat klopte, maar om meerdere redenen speelde Michel totaal geen rol in haar fantasieën en plannen. Volgens Adrie was Michel ook niet uit het juiste hout gesneden. Volgens haar was ik dat wel. ‘Begrijp ik nu goed dat jij mij vraagt om jou te helpen met het nadenken over een gangbang voor jou?’ Heel kort door de bocht kwam het daar wel op neer ja, maar wel met een kleine nuance. Dat nadenken over… had Adrie zelf al gedaan. Adrie had met name hulp nodig om haar plannen tot uitvoering te brengen.

Zij was op zoek naar ‘handjes en voetjes’. Die uitdrukking had ik sinds mijn tijd in militaire dienst niet meer gehoord. Adrie zei er alle begrip voor te hebben als ik dat eerst met B. zou willen bespreken. Lachend legde ik nogmaals uit dat B. en ik destijds niet meer dan een gelegenheidsstel waren geweest en dat B. noch ik verantwoording aan elkaar verschuldigd waren. B. deed gewoon haar ‘ding’ en ik het mijne. Als ik B. binnenkort weer eens zou spreken dan zou ik haar zeker over Adrie’s telefoontje vertellen.

‘Als zij maar niet jaloers wordt.' Ik verzekerde Adrie dat zij zich daar absoluut geen zorgen over hoefde te maken. Adrie en ik kwamen tot de gemeenschappelijke conclusie dat wij nog uren via de telefoon verder hadden kunnen praten, maar dat het een veel beter idee was om elkaar binnenkort ergens te ontmoeten voor een nadere kennismaking en voor het maken van eventuele vervolgafspraken. Dat werd a.s. dinsdagmiddag om 15.00 uur bij het Van der Valk restaurant A4 bij Schiphol.

Toen ik de grote zaal van het restaurant binnenliep, stak een dame bij het raam achter in de zaal haar arm omhoog. Zij had mij duidelijk eerder herkend dan ik haar. Heel raar. Bij de meeste begroetingen horen tegenwoordig de bijna verplichte drie zoenen op elkaars wang. Weer realiseerde ik mij hoe snel dat soort ‘intimiteiten’ alweer normaal geworden waren. Desondanks ging onze begroeting niet verder dan een wederzijdse hand. Hoe zenuwachtig Adrie misschien ook was, als uitnodigende partij bood zij mij wat te drinken aan.

Een serveerster kwam even later een Latte en een Cappuccino brengen. In afwachting daarvan kon ik Adrie nu eens goed, en bij daglicht, bekijken. Ik was mij ervan bewust dat Adrie op dat moment exact hetzelfde bij mij deed. Hoewel het moeilijk was om haar lengte in te schatten, vermoedde ik dat Adrie, een eind-veertiger, begin-vijftiger, ongeveer 1.65 tot 1.70m. lang was. Mede omdat ik meende mij te herinneren dat er destijds in de club een slanke dame naast mij was gaan zitten, schatte ik Adrie qua gewicht ergens rond de zestig kg in.

Wat mij destijds in het schemerlicht van de parenclub niet was opgevallen, bleek misschien wel het meest kenmerkende aan Adrie: een indrukwekkende bos rode krullen. Zoals dat meestal het geval is, was haar haarkleur gekoppeld aan blauwe ogen en een opvallend bleke gelaatskleur. ‘Meisjes, met rode haren….’ herinnerde ik mij een oud liedje. Ik moest inwendig een beetje lachen, omdat ik merkte dat Adrie wat moeite bleek te hebben om de reden van onze afspraak ‘op tafel te gooien’.

Daarom besloot ik om haar uit de brand te helpen. Ik brak het ijs met de vraag of Adrie zich goed realiseerde waar zij aan begon? Daarbij doelde ik primair op het psychologische effect dat een gangbang wel op een vrouw moest hebben. Adrie bracht heel zelfverzekerd uit dat zij zich heel erg van dat effect bewust was, maar ook dat daar juist haar trigger lag. Ook Adrie koppelde seks met meerdere mannen tegelijkertijd niet aan onderdanigheid. Zij wist voor honderd procent zeker dat zij zich achteraf niet een gebruiksvoorwerp zou voelen.

Net zoals B. dat destijds had verwoord, vertelde Adrie dat zij zich alles behalve een lijdend voorwerp zou voelen. Omdat juist zij degene was die bepaalde welke man wat met haar mocht doen. Adrie onderkende bij zichzelf het gevaar dat zij zo zeer in de sfeer van het moment kon opgaan dat lust haar tegenwoordigheid van geest nadelig zou kunnen beïnvloeden. Adrie had juist mij benaderd, omdat ik mij destijds als een ware bodyguard van B. had laten gelden. Ik was even in verwarring.

In de aanloop naar deze ontmoeting was ik er vanuit gegaan dat Adrie mij had willen vragen om haar te helpen bij het organiseren van haar gangbang, maar was dat nu veranderd in een verzoek tot een toezichthoudende rol? ‘Eigenlijk beide’, luidde Adrie’s antwoord. Sommige plekken in haar gezicht namen haar haarkleur over. Ik vermoedde dat Adrie even het gevoel kreeg dat ik haar uitlachte, omdat ik inderdaad begon te lachen. Ik verzekerde haar dat mijn vrolijkheid niets met uitlachen te maken had.

Ik had mijzelf nooit een rol van belangenbehartiger toebedacht en nu werd er voor de derde keer in dat licht een beroep op mij gedaan. Ik stelde mijzelf toch beschikbaar. Ik wilde weten welke beelden Adrie al op haar netvlies had staan en welke wensen en fantasieën daaraan ten grondslag lagen. Het was duidelijk dat Adrie er nog even aan moest wennen om de dingen gewoon bij hun naam te noemen. Ik zei dat te begrijpen. Ook dat het de zaken een stuk makkelijker zou maken als wij dit soort dingen gewoon openlijk met elkaar konden bespreken.

Ik betrok Michel bewust niet in het verhaal. Als hij genoemd moest worden dan liet ik dat graag aan Adrie over. Michel is op dat moment niet meer ter sprake gekomen. Ik vond de overeenkomsten tussen de wensen en ideeën van B. en Adrie opvallend. Voor beiden gold dat het hen om het aantal klaarkomende mannen ging. Ik vermoedde daar zowel bij B. als bij Adrie een wens tot bevestiging van hun nog steeds aantrekkelijk zijn achter. Adrie bevestigde dat, maar ik merkte dat ik daarmee bij haar een gevoelig punt aanraakte.

Ten tweede vonden beide dames het erg belangrijk dat zij tijdens de gangbang gevoelsmatig de touwtjes in handen hadden en zouden houden. Ook Adrie wilde absoluut niet het gevoel krijgen dat zij ‘gebruikt’ werd. Als er al in termen van ‘gebruiken’ gesproken moest worden dan wilde Adrie, en weer net zoals B., juist degene zijn die gebruikte. Ik vind die wens tot suprematie bij vrouwen eigenlijk wel heel mooi. Ik begrijp die wens ook volledig. Tot nu toe waren de kernwoorden dus ‘veel’ en ‘controle’.

Adrie schaarde zich meteen achter mijn aanname van ‘niveau’ en ‘kwaliteit’. ‘Ik wist wel dat ik aan jou een goede zou hebben.' Ik vatte dat maar als een compliment op. Goed, nu Adrie en ik het daarover eens waren ging het eigenlijk alleen nog maar over wanneer en waar. Wat Adrie betrof zou Amourette weer een perfecte locatie zijn. Ik beloofde haar dat ik het met de club zou bespreken. Het uur U zou zaterdag over twee weken zijn. Ik garandeerde Adrie nu al hun medewerking.

Adrie en ik wisselden nu verder ook onze e-mailgegevens uit. Zowel Adrie als ik wisten dat deze mailadressen slechts mailadressen voor ‘speciale gelegenheden’ waren en dat was prima. Elkaars telefoonnummer hadden wij al. Ons afscheid was duidelijk intiemer dan onze begroeting was geweest. Een innige omarming waarbij ik een combinatie van opluchting en opwinding in Adrie’s ogen meende te zien. Zoals verwacht was Amourette meteen weer enthousiast. In gedachten hoorde men hun kassa natuurlijk alweer rinkelen. Zaken blijven tenslotte zaken.

De club beloofde om de ongetwijfeld weer memorabele avond op de website aan te zullen kondigen. Daarom kon ik Adrie de volgende dag al appen dat alle signalen op groen stonden. ‘Houston, we have lift-off.' Alles wees erop dat het eerstvolgende contact met Adrie weer betrekking op de geplande gangbang of zoals Adrie het liever en eufemistisch wilde noemen: 'de groepsseks' zou hebben. Ik heb al vaker gemerkt dat ik eigenlijk teveel vastzit in bepaalde denkpatronen. Ik heb vaak de neiging om te snel uit te gaan van aannames en om zaken voor een ander ‘in te vullen’, dus heb ik al vrij snel een beeld van hoe zaken zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

Waar ik duidelijk nog steeds aan moet wennen, is dat aannames en inschattingen soms echt bijgesteld moeten worden of anders wel eens door de realiteit kunnen worden ingehaald. Adrie bleek maar weer eens zo’n vrouw bij wie ik die fout ook weer bleek te hebben gemaakt. Het eerste telefoongesprek met Adrie na onze kennismaking ging namelijk helemaal niet over Adrie’s groepsseks. Heel onverwacht ging dat namelijk over Michel. Adrie had het onderwerp van de aanstaande sessie in Amourette onderdeel van haar relatie met Michel gemaakt.

Dat had ik even niet aan zien komen, maar ik vroeg Adrie wel wat ik met die informatie moest. Een van mijn leefregels is dat ik mij nooit bemoei met het leven of de relaties van de dames waar ik leuke momenten mee beleef. Ik laat problemen graag daar waar die thuishoren. Wat mij betreft wil ik wel de lusten, maar ik heb absoluut geen zin in de lasten. Adrie’s openheid naar Michel had een veel dieper liggend probleem naar de oppervlakte gebracht. In de parenclub had ik natuurlijk al gezien dat Michel, toen hij aanstalten maakte om B. te neuken, onverrichter zake en bijna letterlijk met zijn staart, nou ja eigenlijk meer zijn penis, tussen zijn benen in een hoekje naar het schouwspel had zitten kijken.

Het gesprek over Adrie’s nieuwste wens had bij Michel ook tot een bekentenis geleid. Michel had het namelijk veel opwindender gevonden om toe te kijken hoe Adrie naast mij een wildvreemde man had gepijpt. Wat Adrie, maar ook mij destijds niet was opgevallen, was dat Michel zich in zijn hoekje stiekem af had zitten trekken. Hij was voor het eerst sinds lange tijd eindelijk weer eens goed klaargekomen. Michel had Adrie ook toegegeven dat hij op het internet steeds vaker naar filmpjes over dat onderwerp was gaan zoeken. De site ‘Screw my wife’ was in zeer korte tijd zijn favoriet geworden.

Nu Adrie haar diepste verlangens van dat moment naar hem had uitgesproken, had Michel datzelfde naar haar toe gedaan. Ik vroeg me af wat ik met deze informatie moest en ook of ik er überhaupt iets mee moest? Misschien had Adrie mij alleen maar even als een praatpaal willen gebruiken. Dat zou ook niet de eerste keer zijn. Bovendien hou ik er absoluut niet van in mij in andermans relaties te mengen. Uit ervaring wist ik dat, als je ergens teveel in gaat roeren, het nog wel eens enorm kan gaan stinken.

Ik liet Adrie dan ook duidelijk merken dat ik haar onderwerp op dat moment dan ook alleen voor kennisgeving aannam en ook dat ik op dat moment geen mogelijkheden zag om een rol te spelen in de plotselinge wederzijdse openheid tussen Adrie en haar partner. Nou, daar dacht Adrie duidelijk anders over. Niet alleen had Michel aangegeven tijdens haar gangbang toe te willen kijken, toen Adrie hem voor had gesteld om in opbouw naar de gangbang eerst thuis een ‘gevalletje hoorndrager’ te organiseren, had dat voor het eerst in heel lange tijd weer eens tot een spetterend samenzijn van het paar geleid.

Daar was ik opeens in beeld verschenen. Adrie en Michel waren samen namelijk tot de conclusie gekomen dat ik, met mijn strakke regie tijdens B’s gangbang, voldoende dominant zou zijn om Michel op het randje van vernedering aan zijn hoogtepunt te helpen. Adrie sprak zich er nog niet over uit of die vermeende dominantie ook naar haar zou moeten gelden. Volgens mijn inschatting zou dat tijdens ons eventuele samenzijn nog wel eens een ‘dingetje’ kunnen worden. Adrie had duidelijk vorderingen gemaakt in het praten over seks.

Haar terughoudendheid tijdens onze Schiphol-sessie was nergens meer te bekennen. ‘Zie jij dat zitten?’ In een totaal misplaatste poging om weer eens grappig te zijn, antwoordde ik dat ik Adrie ook wel zag liggen. Adrie was wijs genoeg om zich niet door mijn gevatheid uit het veld te laten slaan. Maar om de mogelijke schade van mijn flauwe opmerking te herstellen vertelde ik Adrie kort onder andere over mijn ervaringen met het Duits-Nederlandse koppel ‘Adam en Eva’. Ik had Adrie’s volledige aandacht.

Met toch nog een duidelijk hoorbare reserve nodigde Adrie mij daarna, mede namens Michel, uit om volgende week donderdag bij hun thuis te komen.

 

Beoordeel hieronder het verhaal

Rating: 0 sterren
0 stemmen