De ‘D’ van Dominantie

Dominantie en submissie zijn veelgebruikte termen in de BDSM. Beide begrippen zeggen iets over de rolverdeling binnen BDSM. De Dom is tijdens het spel de baas over de sub en hij/zij deelt indien nodig ook straf uit aan de sub.

 
De 8 verschillende niveaus van Dominantie 

Volgens de website van BDSMenkink.nl (http://bdsmenkink.nl/?p=66zijn er acht verschillende niveaus van dominantie te onderscheiden.

 

1. De niet-dominant (kinky persoon)

Bij deze Dom staat niet het hebben van macht of het in 'controle zijn' centraal. De Dom beleeft alleen plezier aan de seksuele handelingen die hij/zij verricht met de sub. De Dom is gewoonlijk niet geneigd om nieuwe dingen te proberen zonder dat de sub vertelt wat hem/haar leuk of interessant lijkt. 

2. De rol spelende Dominant

Deze Dom is voornamelijk online actief. De Dom gedraagt zich zoals anderen dat van hem/haar verwachten en lijkt in controle te zijn. De Dom zal willen dat zijn/haar sub hem/haar online dient en knielt en zal de rol van Dom aannemen, net zoals de Dom verwacht dat de cyber-sub zijn/haar rol speelt. De Dom zal meestal niet proberen om de sub te 'dwingen' of vragen aan de sub om zijn/haar grenzen op te zoeken. 

3. De Top
Deze Dom vindt het prettig om de baas te zijn en wil graag de controle hebben. De Dom kan de sub laten dienen en in zijn/haar verlangens tegemoet komen. Het is waarschijnlijk dat deze Dom zich niet direct zal bekommeren om de relatie met de sub, de subs geestelijke groei en ontwikkeling, maar zich meer zal richten op de komende sessie. De Dom zal de macht die hij/zij heeft niet gebruiken voor wederzijdse groei of -voordeel.

4. De Dominante niet-Meester
Deze Dom heeft de controle over de sub, maar dat is meestal tijdelijk van aard en binnen gezamenlijk overeengekomen grenzen. Deze Dom begrijpt dat hij/zij de sub nodig heeft als hij macht wil hebben. Gewoonlijk is het iemand die het opwindend vindt om de macht te hebben of seksueel beloond wil worden binnen en buiten de sessies.

5. De Dominant, de spelmeester
Deze Dom neemt eveneens de leiding, maar doet dit gewoonlijk maar tijdelijk en binnen wederzijds overeengekomen grenzen. De Dom krijgt zijn/haar genoegen uit het gediend en bevredigd worden door de sub. De Dom heeft controle over een sessie en geeft de voorkeur aan bondage en licht pijnigen van de sub. 

6. De ware Dominant
Deze Dom domineert de relatie, maar kan wederzijds overeengekomen grenzen hebben. De ware Dom wil gediend worden door de sub. De Dom haalt plezier zowel uit de erotische als de niet-erotische diensten die verleend worden door de sub binnen de vooraf overeengekomen grenzen. De Dom neemt de dominante rol aan als hij/zij daarvoor in de stemming is. 

7. De deeltijd Meester
De deeltijd Meester heeft een doorlopende relatie als D/s met de sub. De Dom denkt ten allen tijde aan de sub als zijn/haar eigendom. De Dom zal willen dat de sub groeit en zich ontwikkelt en probeert onderscheid te maken tussen wat de sub wil en wat deze nodig heeft. De deeltijd Meester regelt in het algemeen het leven van de sub. De deeltijd Meester geeft de sub opdrachten tijdens diens afwezigheid en schept verwachtingen ten aanzien van het gedrag en van kleding van de sub. Hij/zij wijdt alleen zijn/haar vrije tijd aan de sub. 

8. De 24/7 Meester
Deze Dom neemt geheel de controle over de relatie en besteedt veel aandacht aan het welzijn van de sub. Grenzen in de relatie worden gezien als mogelijkheden om te groeien en de sub heeft taken en verplichtingen waaraan hij/zij moet voldoen. De Dom ziet de sub als zijn/haar bezit en besteed veel tijd aan het verzorgen van de sub. Zijn/haar rol is zeer vergelijkbaar met die van een traditionele echtgenoot, behalve dat zijn/haar rol stricter zal zijn, omdat hij/zij de bewaker is van de relatie en de leiding heeft over het welzijn van de sub. Vaak worden er contracten getekend waarbij gespecificeerd wordt wat de rol van de sub zal zijn en eventueel de duur van het contract. 

 

24/7 D/s relatie

Bij een 24/7 relatie volgen de Dom en de sub 24 uur per dag, 7 dagen per week een D/s leefstijl. De sub staat altijd paraat om zijn/haar Dom te dienen. Er bestaan contracten om de afspraken binnen de 24/7 leefstijl vast te leggen. Een voorbeeld van een dergelijk contract is te vinden op https://www.bdsmforyou.nl/cuckold-enof-tpe-contract/.

Binnen de 24/7 heb je verschillende gradaties. Je hebt de pure 24/7. Bij deze vorm staat de sub elk moment van de dag paraat om de opdrachten of verlangens van de Dom uit te voeren of te voldoen aan de regels die door de Dom zijn opgesteld. Een andere vorm is de Mixed 24/7. Bij deze vorm heeft zowel de Dom als de sub zijn/haar eigen sociale identiteit. Het D/s gevoel is wel continu aanwezig bij beiden en kan op elk moment van de dag door de Dom worden opgeroepen. 

 

Total Power Exchange (TPE)

De meeste subs kiezen ervoor onderdanig te zijn tijdens het spel. Anderen kiezen ervoor om 24/7 onderdanig te zijn aan hun Dom. Een voorbeeld hiervan is Total Power Exchange (TPE). Hierbij laat de sub alle beslissingen in zijn/haar leven over aan de Dom. Dit brengt voor de Dom een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De afkorting wordt ook wel gebruik voor True Power Exchange. 

De Dom kan bij TPE besluiten nemen over de eigendommen van de sub (bezittingen en geld) of zelfs de maatschappelijke relaties of diens werk. De mate waarin dit gebeurt en de periode waarbinnen zich dit afspeelt, is afhankelijk van de afspraken die onderling gemaakt worden. De sub draagt de macht dus bij volledig bewustzijn en met het volle verstand over aan de Dom. De Dom is verantwoordelijk voor het welzijn van de sub.

Het verschil tussen 24/7 en TPE is dat de Dom continu sprake de macht over de sub heeft. Als er anderen aanwezig zijn, zal dit voor hen niet altijd zichtbaar zijn. Ook kan de sub zich anders gedragen als er anderen bij zijn. Zo kan de sub altijd naakt zijn als hij/zij alleen is met de Dom. Als er anderen bij zijn, is de sub gekleed. Wel kan de sub zijn/haar hoofd bijvoorbeeld op de schoot van de Dom leggen, zodat die het hoofd van de sub kan aaien. Een ander voorbeeld is dat de Dom in een restaurant bepaalt wat en wanneer de sub eet en drinkt.