Femdom

Femdom is een afkorting van Female Domination. Andere termen die hiervoor worden gebruikt zijn ‘Female supremacy’ en LFA (Loving Female Authority). Bij Femdom heeft de vrouw de touwtjes in handen en geeft de man zich aan haar over. Zij domineert hem. De Femdom Lady (Meesteres) haalt haar plezier uit de macht en controle die zij over haar sub heeft . Sommige 'Ladies' genieten ervan als zij hun subje (pijn) zien lijden.

Soms is er sprake van een TPE-relatie. TPE staat voor Total Power Exchange. Hierbij beslist een partner 24/7 alles voor de ander. En alles betekent dan ook echt alles. Dat kan echt hele extreme vormen aannemen waarbij de ene partner bepaalt wanneer de ander eet en met wie hun partner omgaat. Ook kunnen de financiën door de ander worden beheerd. Voor mij persoonlijk gaat dat toch wat ver. Ik kan mezelf voorstellen dat je graag iets voor een ander over hebt, maar dit is net te.

Terug naar Femdom. Voor beide partijen is dit een spel van macht en overgave. De vrouw bepaalt wat er gebeurt en lijkt de macht te hebben. Echter alles gebeurt binnen de harde grenzen van de man. Het is dus maar de vraag wie er uiteindelijk echt bepaalt wat er gebeurt. Uiteraard worden de grenzen opgezocht en soms worden de 'zachte' grenzen opgerekt. Sommige mensen willen 'onder dwang' handelingen verrichten die ze zonder dwang nooit zouden doen of durven. 

Een vaak gehoord voorbeeld van handelingen die 'onder dwang' wel worden verricht en men anders nooit zou doen is het verrichten van seksuele handelingen bij iemand van hetzelfde geslacht. Al een aantal keer heb ik mannen gesproken die aangeven geen mannen te willen zoenen, pijpen of door hen gepenetreerd te worden, tenzij het 'moet'. Ik blijf dit fascinerend vinden. 

Hoe is Femdom ontstaan?

Al in de negentiende eeuw waren de eerste Femdom Ladies actief in het Westen. Dit waren veelal professionals waarbij mannen de vrouwen betaalden om zich door hen te laten vernederen en indien gewenst te laten slaan. Dit gebeurde vaak in privéhuizen in de grote steden. De mannen die deze privéhuizen bezochten, hadden vaak status en nog belangrijker de beschikking over voldoende middelen om deze huizen te bezoeken.

In hun werk waren ze vaak degene die de beslissingen moesten nemen. Als ontspanning bezochten ze dan een privéhuis. Daar hoefden ze even geen beslissingen te nemen, maar alleen maar te doen wat er van hen gevraagd werd. Ook vandaag de dag gebeurt dit nog. Alleen zijn de privéhuizen ingeruild voor andere settings. Bij het uitoefenen van Femdom kan seks komen kijken, maar vaak is dit niet het geval.